• Astroloji
 • Bilişim
 • Cinsel Sağlık
 • Diyetisyen
 • Finans
 • Marka Tescil Patent
 • Psikoloji
 • Sağlıklı Yaşam & Fitness
 • Spiritüel Enerji
 • Yaşam Koçluğu

Spiritüel Semboller ve Anlamları

08.11.2021 20:08
Danismanya.com

Semboller, her zaman taşıdıkları anlam gereği hikayelerde ve yaşamda yer bulmuştur. Her bir sembol taşıdığı anlam ve güç bakımından farklı mesajlar içermektedir. Spiritüel semboller ve anlamları oldukça derindir. Özellikle Spiritüalizm’de tüm semboller ruh ile özdeşleşmiştir. Spiritüel semboller kullanıldıkları yerde inancın yayılması için önemlidir. Bazı spiritüel semboller ve anlamları aşağıdaki gibidir.

 

Genel olarak spiritüel sembollerinin özel anlamları bulunuyor. Farklı nedenlerden dolayı farklı spiritüel çeşitleri kullanılıyor. Spiritüel sembollerinin etkili olması için genellikle; etkili olunması istenilen çevrede yer alması gerekir. İnsan vücudundaki manevi enerji çeşitleri ile ilgilenenler çoğu zaman farklı sembolize spiritüel ürünleri kullanmaktadırlar. Bu ürün bazen bir biblo bazen de bir kağıda çizilen bir şekil olabiliyor.

 

Ankh

Nil’in anahtarı ya da yaşamın anahtarı anlamını taşır. Ankh, spiritüel semboller ve anlamları arasında en önemli sıradadır. Mısır’da, yaşam sürdürme anlamının yanında öbür hayatta insan ruhlarını dirilttiğine inanılır. Popüler yaşamda da herkes tarafından kullanılan bir semboldür. Genellikle; dizi, film, müzik, bilgisayara oyunlarında kullanılır. Şekli itibari ile insan vücudunu temsil eder. Bu sebeple de insanın özünü simgelediğine inanılır. Ankh, sanatta da sıklıkla kullanılan bir sembol olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaşamı ve yaşamla ilişkili olan hava ve su gibi maddeleri temsil etmektedir. Yaşam anahtarı anlamının yanında; üçüncü göz, öteli dünya ve göğün anahtarı gibi anlamları da vardır.

 

Hamsa

En yaygın ismi Fatma’nın Eli’dir. Arapça ismi Hamsa’dır. Mutluluk, şans ya da bereket getireceğine inanılan bir semboldür. Bu sembol, farklı dinlerde muska yerine de geçmektedir. Paganlar için doğurganlığın sembolüdür. Çift yönlü olması farklı kültürlerde aşağı ve yukarı şekillerde kullanımına uygundur. Bereketin sembolü olduğu için doğum, iş ve yemek gibi konularda kullanılır. Tüm bu konularda üretimin bereketli olması için kullanılmaktadır. Popüler kültürde dekorasyonda ve takılarda sıkça yer verilir. Nazar ve kötü gözden koruduğuna dair de inanışlar mevcuttur.

 

Dharma Çarkı

Dharma çarkı genel olarak budizm ile bağdaşlaşır. Karma öğretisini temel alan bu sembol; “sen hayata ne sunarsan, hayatta sana onu sunar” anlamını taşır. Budizm’de sekiz adet öğreti vardır. Dharma çarkında bulunan 8 çubukta bu öğretiler ile özdeşleşmiştir. Budizm’in 8 öğretisi; farkındalık, konsantrasyon, geçim, niyet, çaba, görüş, konuşma ve eylemdir. Dharma çarkı aynı zaman özgürlüğü de simgelemektedir.

 

Caduceus

Bir efsaneye göre anlam kazanan bu sembol, uzlaştırma ve birleştirmeyi sembolize etmektedir. Bu efsane Hermes’in altın asasını konu alır. Altın asa, kontrol edilemez bir güce sahiptir. Bu gücün kontrolü için kavga eden iki yılanın asaya sarılması sağlanır. Kavga halindeki iki yılan, kavgalarını unutarak asaya sarılmıştır ve bu şekilde kalmışlardır. Sembolun tepesinde iki adet kanat vardır. Bu kanatlar Şaman kültüründen gelmektedir. İyileştirici bir gücü temsil eder. Kötü güçlerin kovulmasını sağlar. Spiritüel semboller ve anlamları arasında Caduceus aynı zamanda tıp sembolüdür.

 

Lotus Çiçeği

Lotus çiçeğinin sembolik anlamı, kendini bulmak ya da iç dünyayı temizlemektir. Bu anlam lotus çiçeğinin kendine has halinden gelir. Lotus çiçeği, gecelerini yapraklarını kapatarak kendini korur. Gündüzleri ise tüm yapraklarını açar ve güzelliğini sergiler. Topraktan bağımsız ve suda yaşayan bir bitkidir. Lotus çiçeği aynı zamanda kendine yetebilme anlamı taşır. Bunun sebebi ise yaşadığı yer neresi olursa olsun her zaman temiz ve parlak olmasındandır. Birçok kültürde kutsal bir semboldür. Mitolojide ve Budizm’de de anlam bakımından kendine yer bulmuştur.

 

Horus'un Gözü

Her şeyi gören göz anlamına gelen Horos’ın gözü spiritüel semboller ve anlamları arasında derin bir yer edinmiştir. Manevi ve maddi anlamı vardır. Manevi olarak vicdanı temsil eder. Vicdanın gözünden hiçbir şeyin kaçamayacağını simgeler. Maddi olarak ise tanrının tekliğini simgelemektedir. Birçok ritüelde, şifa metinlerinde ve cenaze törenlerinde kullanılır. Popüler kültürde dövme olarak be koruyucu tılsım olarak kullanılmaktadır.

 

Mandala

Sözcük anlamı, enerjiyi içinde tutan anlamına gelir. Makro ve mikro kozmosu içinde barındırır. Farklı şekillerde elde edilebilirler. Genellikle yuvarlak ve kare formundadır. Meditasyonda bir araç olarak sıklıkla kullanılır. Maddenin ötesine gidebilmeyi, madde ve ruh arasındaki bağlılığı temsil eder. Mandala çizerek doğru görüşe ulaştırma hedeflenmektedir.

 

Buddha

Uyanıklık ya da farkındalık anlamına gelen Buddha, Budizm öğretisinin temsilcisidir. Budizm’in temeli, mutlak huzur ve mutluluk vardır. Bunun için ise tüm arzulardan ve isteklerden sıyrılmak gerekmektedir. Ruh ile bağlantılı olması sebebi ile spiritüel semboller ve anlamları arasında derin bir yere sahiptir. Buddha; huzuru ve birliği temsil etmesi ile birçok evde küçük heykelcikleri dekorasyon ürünü olarak kullanılır.

 

Yin Yang

Spiritüel semboller arasında yerini alan Yin Yang aynı zamanda evrenin de simgelerinden bir tanesidir. Karşıtlığın en büyük sembolüdür. Anlamı ise “her iyiliğin içinde bir kötülük, her kötülüğün içinde bir iyilik bulunabilir” şeklindedir. Evrende hiçbir şey sabit bir şekilde kalmaz ve her şey birbirine dönüşür. Bu görüşün en iyi şekilde yansıması da bu semboldür. Aynı zamanda tamamlayıcılığı da simgeler. Spiritüel semboller ve anlamları arasında dengeyi temsil eder.

Pentagram Yıldızı

İnsan vücudunun simgelerinden bir tanesidir. Beş çizgi anlamı taşır. İnsan vücudunun altın simgesi bu şekil ile açıklanır. Bir kişi bacak ve kollarını açarak durursa kişinin baş ve parmak uçları bu çizgiye denk gelecektir. Pentagram yıldızı, beş kişilik özelliği ve 4 elementi de simgeler. Bunlar;

 

 • Ateş - İrade
 • Hava - Zeka
 • Su - Duygular
 • Toprak - Madde ve Alemi

 

Venüs ile ilişkilendirilen bu sembolün aynı zamanda şans getirdiğine de inanılmaktadır. Böylece hayata pozitif bir etki katmak noktasında farklı seçeneklerin karşımıza çıkması da mümkün olmaktadır.

 

Şimdi siz de bu konu ile ilgili uzmanlarımıza danışabilir ve soru sorabilirsiniz.

HEMEN SOR