• Astroloji
 • Bilişim
 • Cinsel Sağlık
 • Diyetisyen
 • Finans
 • Marka Tescil Patent
 • Psikoloji
 • Sağlıklı Yaşam & Fitness
 • Spiritüel Enerji
 • Yaşam Koçluğu

Spiritüel Nedir?

08.11.2021 20:15
Danismanya.com

Spiritüel, öte alemcilik olarak adlandırılır. Latincede, spiritus yani ruh kelimesinden türemiştir. Spiritüel nedir ve spiritüalizm nedir sorularının cevapları merak konusudur. Spiritüel kavramı çok geniş bir çerçevede değerlendirilmektedir. Ruhsal ve tinsel gibi anlamları vardır. Kişilerin maneviyata çok daha önem vermesini vurgular. Yaşamın anlayışını aramak ve bir şeye duyulan manevi bağlılık olarak da yorumlanabilir.

 

Spiritüel, bazı insanlara göre manevi bir yaşama odaklanmak olarak adlandırılır. Bazı insanlara göre ise negatiflikten arınmışlık kendini iyiliğe ve güzelliğe adanmışlıktır. Bazı insanlara göre de var oluş kavramının inceliklerini bilmektir. Fakat her görüşte göze ilk çarpan detay aynıdır. Spiritüel bakış açısında; anlayış, var oluş, farkındalık ve bilinç gibi kavramlar ön plandadır.

 

Karmaşık gibi görünse de herkes bu görüşte kendine var oluş için bir pay çıkarır. Genelinde aynı düşünce savunulmaktadır. Kişi artık ruhsal bir arayıştadır. Maneviyata büyük oranda önem verir. İyilik ve güzellik gibi kavramlar kişi için ön plandadır. Kişi, maddeye bağlı bir yaşamı reddeder. Böylece materyalist bir yaşamdan uzaklaşarak tamamen ruha iyi gelen kavramlara yönelir. Spiritüel nedir sorusuna cevap bulundukça, birçok soruyu da beraberinde getirmektedir.

 

Spiritüel Kavramının Geçmişi

Spiritüellik kavramı üzerine herkes farklı yorumlar yapmaktadır. Ancak kavramın özü, ruhtan çıkmıştır. Spiritüellik, tinsel bir kavramdır. Ruhsal bir kavram olarak kabul edilirken aynı zamanda iç dünyasını farkında olan kişi anlamına da gelmektedir. Birçok kimse, doğaüstü güçler olarak düşünmektedir. Kişilerin kendilerini gerçeklikten uzaklaştırarak, doğaüstü güçlere adaması anlamına geldiğini düşünenler de vardır.

Geçmiş dönemlerde ise birçok kişi için cadılığa kadar varan yakıştırmalar yapılmıştır. Bunun yanında çok dindar, kendini bir şeye adamış ve gerçeklikten uzaklaşmış kişilerde spiritüel bir varlık olarak adlandırılır. Ancak spiritüelliğin ya da spiritüalizmin özü ruhsaldır. Yani bir ruhu olduğuna inanan herkes aslında spiritüel bir varlıktır. Spiritüel nedir sorusunda akla gelen birçok kavram vardır. Bu kavramları aşağıdaki gibi açıklayabiliriz.

 

Spiritüel ve Reenkarnasyon

Spiritüalizm ya da spiritüel nedir dendiği zaman akla ilk gelen kavramlardan biri şüphesiz ki reenkarnasyondur. Reenkarnasyon, tamamen ruhla ilgili bir terimdir. Bir ruhun sürekli olarak göç etmesi olarak tanımlanır. Bu kavramda ruh hiçbir zaman ölmez. Ruh yalnızca beden değiştirerek bugüne kadar gelmiştir. Buna ilginç bir örnek olarak; hiç tanımadığımız birini gördüğümüzde daha önce tanışmışlık hissi verilebilir.

Bu durumda ruhunuz başka bir bedendeyken, o kişiyle tanıştığınız ancak bugünde o kişiyi nereden tanıdığınızı hatırlamadığınız ortaya konmaktadır. Başka bir örnek olarak da; rüyalarda hiç görmediğiniz bir ülkede gezmek aslında ruhunuzun bir önceki bedende o ülkede yaşamasından kaynaklandığıdır. Spiritüalizme inanan kişiler için reenkarnasyon kabul edilmektedir.

 

Spiritüel ve Karma

Karma, en bilinen tabiri ile “ne ekersen onu biçersin” anlamına gelir. Zihinsel ya da eylemsel olarak kişilerin düşünceleri mutlaka kendilerine dönecektir. Bunun için iyilik yapan iyilik, kötülük yapan kötülük bulacaktır. Bu yüzden kişiler negatif düşüncelerden kurtularak, iyiliğe ve güzelliğe kendilerini adayarak, iyilik ve güzellik bulacaktır. Karma öğretisinde şu anda yaşadığınız ve yaşayacağınız hayatta kime ne yaparsanız size aynı şekilde geri dönecektir. Her şeyin ve herkesin doğru bir zamanı vardır.

 

Astral Seyahat

Ruh denince akla ilk gelen kavramlardan birisi de astral seyahattir. Astral seyahat bedenin uyku durumuna geçtiğinde ruhun bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde bedenden çıkarak seyahat etmesidir. Aslında bilinene göre herkes astral seyahat yapmaktadır. Ancak bunu bilinçli bir şekilde yapanların sayısı oldukça azdır.

 

Spiritüel Yaşam Nedir?

Spiritüelliği kavrayan birçok kişi için materyalist yaşamdan uzaklaşmıştır. Sevgisizlik, değersizlik, koşturmacalı bir yaşam spiritüel yaşama adım atmak için yeterlidir. Çünkü bu kavram sayesinde kişi kendi özünü bularak yaşamının amacını aramaya başlayacaktır. Spiritüel yaşama ulaşan kişiler hep maneviyata yönelen kimseler olarak bilinmektedir. Dua etmek veya namaz kılmak bu görüşe örnek olmaktadır.

 

Bu yaşam şekli herkes için farklı şekilde değerlendirilebilir. Kişiler inançları doğrultusunda hareket ederler. Kimi insan doğaya kendini adarken, kimi insan kendini yaşamın akışına bırakır. Öfkeden uzaklaşarak hoşgörüyü tercih eder. Herkesin doğrularına ve ruhuna göre yöneldiği içsel yolculuk farklıdır.

 

Spiritüel Yaşama Ulaşmak İçin Öneriler

Tinsel bir kavram olan spiritüalizm, kişilerin inançları doğrultusunda arayışlar kazanabilir. Enerji, inanç, dua ya da çakra bunlara örnek olarak verilebilir. Şekil itibari ile bu kavramlar değişse de içsel olarak hepsi aynıdır. Spiritüel nedir sorusundan sonra spiritüel bir yaşama ulaşmak için neler yapılabilir sorusunda sıkça sorulmaktadır. Aşağıdaki birkaç öneri, iç yolculukta kişilere yardımcı olacaktır;

 

 • Anı ve hayatı olduğu gibi kabullenmek,
 • Geçmişte yaşamamak ve gelecek için kaygılanmamak,
 • Kabullenme sürecini, şükretmek olarak görmek,
 • Yürekten bir şekilde her şeyde bir hayır olduğuna inanmak,
 • İnancınız ne olursa olsun evrenin ya da Allah’ın her zaman sizin için bir planı olduğuna inanmak
 • Kıskançlık, kibir ve öfke gibi duygulardan arınmak,
 • Etraftaki her şeye ve her olaya sevgi ile bakabilmeyi öğrenmek,
 • Ruhunuza dokunmak için olumlama yapmayı öğrenmek,

 

Bunun gibi eylemler; spiritüel nedir? Spiritüalizm nedir? Ve spiritüel yaşama nasıl geçilir? Gibi sorulara cevap olarak verilebilir.

Spiritüel Yolculuk

Kişiye özel bir durum olan spiritüel yolculuk inanışlar ötesi bir ilerlemeyi ifade etmektedir. Her insan kendine neden dünyada olduğunu, amacının ne olduğunu sorar zamanla dünya üzerinde elde ettiği kazanımlar onu mutlu etmemeye başlar ve kişi kendini bulma, manevi yönünü tanıma yoluna gitmeyi seçer işte spiritüel nedir şeklinde bir soruyla bile başlanabilecek bu yolculuğun sorular sormak ilk basamağıdır. Kimisi bu noktadan sonra birilerinden yardım alma yoluna giderken kimisi de içinde sessiz sakince araştırma yapıp kendini ilerletmeyi seçer. Zamanla ruhunu anlamaya, enerjisini yükseltmeye ve evrenle bütün olmaya başlar. Olumlu enerjisi çoğaldığı için daha huzurlu bir hale gelir.

 

Şimdi siz de bu konu ile ilgili uzmanlarımıza danışabilir ve soru sorabilirsiniz.

HEMEN SOR