• Astroloji
 • Bilişim
 • Cinsel Sağlık
 • Diyetisyen
 • Finans
 • Marka Tescil Patent
 • Psikoloji
 • Sağlıklı Yaşam & Fitness
 • Spiritüel Enerji
 • Yaşam Koçluğu

Marka Patent Nedir?

27.10.2021 19:11
Danismanya.com

Piyasada bulunan ürün ve hizmetlere tüketicinin yönlendirilmesi için konulan işaretler,  marka olarak adlandırılır. Her markanın bir tescil belgesi olması gerekir. Patent; yeni buluşlara verilen belgedir. Marka patent ise buluşlara verilen marka isimlerinin ve marka sahiplerinin haklarının korunması için alınan bir belge olarak adlandırılabilir. Bu belge ile yeni buluş ve icadın üretiminden başlayarak, satış, pazarlama gibi yetkilerinin tek bir kişiye ait olduğu belgelendirilir.

Marka patentinin amacı, yeni buluşlara verilen marka isimlerinin koruma altına alınmasıdır. Çünkü piyasada aynı marka adı altında farklı ürün ve hizmetlere rastlanabiliyor. Oysa ki, firmanın görünen yüzü olan markaların özel olması gerekiyor. Aksi halde aynı marka ismine sahip olan ürün ve hizmetler, herhangi bir olumsuzluktan aynı şekilde etkilenebiliyor. Bunu önlemek ve yeni icat olan ürün ve hizmetlerin marka prestijini korumak amacıyla marka patent belgesi alınması gerekiyor. Ülkemizde patenti ise Türk Patent Enstitüsü vermektedir.

Marka Patent Verilme Amacı Nedir?

Bir ülkenin sosyo-ekonomik gelişmişliği, o ülkede verilen patent oranı ile doğrudan alakalıdır. Teknik, sosyal ya da farklı alanlarda yeni icat ve buluşların teşvik edilmesi amacıyla devlet, patent belgesi vermektedir. Böylece kişilerin hakları güvence altına alınmaktadır.

Marka patent ise ürün ve hizmetlerin tanınırlılığının sağlanması için verilen isimlerin güvence altına alınmasıdır. Patentten farkı, birinde kişi hakları güvence altına alınırken, diğerinde firma ya da kişilere ait olan marka haklarının korunması amaçlanmaktadır. Ayrıca patent alınan markaya ait buluş ve icatların ilk olarak patent alan kişiye ait olduğu ve markaya ait kullanım haklarının sadece o kişi ya da firma tarafından kullanılabileceğini gösterir.

Marka Patent Nasıl Alınır?

Marka patent alabilmek için ilk önce yapılacak şey, markanın patent alımına uygun olup olmadığının kontrol edilmesidir. Her ülkenin patent verme standartları farklılık gösterebilir. Ancak genel anlamda marka patentinin alınabilmesi için üç özelliği taşıması gerekir.

 • İlki;  ürün ve hizmetin yeni olması ve ilk kez icat edilmiş olmasıdır.  Marka ismi ise yeni buluşa verileceği için ilk kez kullanılan bir isim olması gerekir. Piyasada olan diğer markalarla patent alınamaz. Aksi durumda hem markanın ilk sahibinin yasal yollara başvurma hakkı doğar, hem de marka patenti alınması imkansız hale gelir.
 • İkincisi ürün ya da hizmetin bir başka kişi tarafından düşünülüp, ortaya çıkarılacak kadar basit olmamasına dikkat edilmesidir. Kişilerin yeni icat ve buluşlarını yaparken orijinal fikirler ortaya atmaları gerekir. Herkesin yapabileceği alelade ürünler patent alamaz.
 • En son koşul ise marka olacak buluşun teorik olmaktan çıkarılıp, pratikte kullanılabilir olmasıdır. Tarım, sanayi ya da ülke insanları için fayda sağlayabilecek herhangi bir dalında uygulanabilir ve kullanılabilir olması gerekir.

Tüm bu şartları taşıyan ürün ve hizmetler için bir marka seçilmeli, daha sonra ise Türk Patent Enstitüsü’ne başvuru yaparak, süreç başlatılmalıdır. Bunun için yatırılacak ücret bulunmakta ve bu ücretin temini için yurtiçinde KOSGEB, yurtdışı başvurularında ise Ticaret Bakanlığının sunduğu hibe amaçlı destek ödeneklerden faydalanılabilir.

Marka patent alabilmek için evraklarda ya da marka adında herhangi bir eksiklik görülmesi halinde, marka sahiplerine bu eksikliği gidermeleri için üç ay süre tanınmaktadır. Ücret ödemeleri ya da eksikliğin giderilmemesi durumunda ise başvuru tamamen reddedilebilir. Bu noktada marka patentinin alınması sırasında birtakım evrakların da talep edildiği bilinmektedir. Özellikle bu tür işlemler için profesyonel destek almak; beraberinde önemli kazanımları da getirmektedir.

Hangi Durumlarda Marka Patenti Verilmez?

Patent almak, her zaman mümkün olmayabilir. Patent almayı engelleyen olumsuz koşullar şunlardır;

 • İnsan ya da hayvanlar üzerinde yapılacak cerrahi müdahale ve bilimsel deneyler.
 • Edebiyat ya da sanata ait eserler, bilimsel ve bilgisayar yazılımlı dokümanlar,
 • Bilimsel teoriler, matematik metotları,
 • Ticari faaliyetlerle ilgili kararlar,
 • Zihni ya da oyun faaliyetlerine ilişkin çalışmalar,
 • Bilgilerin teknik olmayan usullerle derlenip, sunulması,
 • Kamu düzenini bozan buluşlar ve
 • Toplumun ahlak kuralına aykırı icatlar için marka patent alımı mümkün değildir.

Görüldüğü üzere markaların patent almaları için pek çok farklı kriter mevcuttur. Bu tür işlemlerin başarılın bir şekilde tamamlanması için mutlaka profesyonel bir danışmanlık hizmeti de almak şarttır. Zira marka patenti almak; beraberinde çok önemli kazanımları da getirmektedir.

Marka Patent Almanın Avantajları Nelerdir?

Marka; yeni buluş ve icatların tüketicilerle tanınabilmesini sağlayan bir işaret, bir anlamda o ürün sahibinin piyasadaki yüzüdür. Marka adı ile kişiler satın almak istedikleri ürünlere daha kolay ulaşabilir. Ürün ve hizmetler ise marka ile bütünleşir. Bu nedenle marka patenti alınması büyük önem taşır. Piyasada aynı hizmeti sunan, ya da aynı ürünün satışını yapan bir çok firma bulunmaktadır. Rekabetin yoğun yaşandığı bu ortamda, yeni ürün ve hizmet sunacak firma;  marka adı ile farkındalık yaratmalıdır. Bu da ancak marka için patent almakla mümkün olur.

Marka patent alan kişi ya da firmaların ticari olarak buluşu satma, devretme ya da kiralama hakkı bulunmakta, bu da ona maddi gelir sağlamasına olanak sunmaktadır. Patent alan markanın prestiji artmakta, bu da marka sahiplerinin maddi ve manevi açıdan güçlenmesini sağlamaktadır. Herhangi bir şekilde usulsüz olarak marka isminin başka kişilerce kullanılması halinde, üçüncü şahıslara tazminat açma hakkı doğmaktadır. Ayrıca Ar-Ge çalışmalarının gelişmesine yardımcı olacak ve ilham verecek önerilerle ülkenin sosyo-ekonomik gelişimine yardımcı olunabilmektedir. Böylece firma ve kişiler kendi markalarını güvence altına alırken, bir yandan kendi haklarını da koruma altına almakta, diğer yandan ise dolaylı olarak ülkenin gelişmesine katkıda bulunacak çalışmalarla,  yeni icat ve buluşlara ilham kaynağı olmaktadır.

 

Şimdi siz de bu konu ile ilgili uzmanlarımıza danışabilir ve soru sorabilirsiniz.

HEMEN SOR